logo

logo
relevante linken

 

 


WERKGEVERSVERKLARING

Functie:

Een werkgeversverklaring is een document waarop de verantwoordelijke binnen een bedrijf, de loonadministratie of boekhouder aangeeft hoe de verhoudingen tussen het bedrijf en zijn werknemer is.

Stap voor stap leggen we u uit wat u op de plaats van het document moet invullen en waarvoor dit dient.

Een werkgeversverklaring wordt in Nederland gebruikt voor het aantonen van het inkomen bij het aangaan van een hypothecaire geldlening. De geldverstrekker controleert de gegevens aan de hand van een recente loonstrook en soms ook aan de hand van de arbeidsovereenkomst.

Gegevens worden gecontroleerd en dienen overeen te komen met bijvoorbeel loonstrook en/of arbeidsovereenkomst. Indien om een verklaarbare reden een afwijking van toepassing is, dient de werkgever dit schriftelijk te bevestigen.

Stichting waarborgfonds is uitvoerder van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG heeft het tot stand komen van deze werkgeversverklaring in het verleden op zich genomen. De voorwaarden van de NHG vind u op de website www.nhg.nl. Als gevolg van de krediet crisis en strengere regelgeving vanuit de wetgeving op het verstrekken van hypothecaire geldleningen, volgen geldverstrekkers veelal deze normen op, ook indien NHG niet van toepassing is of kan zijn.